Joseph de Maistre, 1753-1821, fransk politisk tænker, bror til Xavier de Maistre. Ved de franske revolutionære troppers indmarch i Savoyen flygtede Maistre til Lausanne. Her udgav han i 1796 Considérations sur la France, hvori han hævder, at Europa er i moralsk forfald, og at revolutionen er forsynets straf herfor. Han mener ikke, at enevælden kan genoprettes i sin gamle form, men at der må ske en restauration via et nyt teokrati baseret på religion. Forfatninger kan ikke konstrueres ud fra abstrakte principper, men er et resultat af gradvis vækst. I sit syn tager han afstand fra oplysningsfilosofferne og lægger sig tæt op ad Edmund Burke. Maistres idéer vandt stor udbredelse i emigrantkredse, men slog ikke igennem i Frankrig. 1802-17 opholdt han sig som kongen af Sardiniens udsending i Sankt Petersborg, hvor han arbejdede videre med sine kontrarevolutionære idéer under kejser Aleksander 1.s bevågenhed. Sammen med Louis Gabriel Bonald var Maistre reaktionens eller legitimisternes førende ideolog.