Joseph Wirth, 1879-1956, tysk politiker (Zentrum). Wirth var 1920-33 medlem af Rigsdagen, 1920 var han finansminister og 1921-22 rigskansler. Han havde navnlig betydning i tysk politik i Weimarrepublikkens første og sidste år. Som rigskansler stod han i centrum for bestræbelserne på at stabilisere den skrøbelige republik og nå en forsoning med de allierede. 1929-30 var han minister for de områder, der var besat af de allierede, og 1930-31 besad han den vigtige post som indenrigsminister i Brünings præsidialregering. På indenrigsministerposten stod Wirth centralt i kampen for en illegalisering af nazismen. Han levede i eksil i Schweiz 1933-48.