Joseph W. Stilwell, Joseph Warren Stilwell, 1883-1946, amerikansk general. Stilwell gjorde bl.a. tjeneste i Filippinerne, i Frankrig under 1. Verdenskrig og som militærattaché i Kina. Han blev ved 2. Verdenskrigs udbrud af Chiang Kai-shek udnævnt til stabschef og leder af de kinesiske styrker i Burma. I 1942 blev han af japanerne tvunget til et legendarisk tilbagetog til fods gennem junglen til Indien. 1942-44 var han øverstbefalende for de amerikanske styrker i Kina, Burma og Indien og i 1945 for 10. armé i Stillehavsområdet.