Joseph Reventlow-Criminil, 1797-1850, dansk greve og politiker; bror til Heinrich Reventlow-Criminil. Joseph Reventlow-Criminil blev i 1842 chef for Det Slesvig-holstenske Kancelli og var kongelig kommissarius ved de slesvigske og holstenske stænderforsamlinger. Reventlow-Criminil imødekom de slesvig-holstenske krav, tog sin afsked ved udstedelsen af Det Åbne Brev i 1846 og blev derpå overpræsident i Altona. I marts 1848 sluttede han sig til den slesvig-holstenske rejsning.