Joseph Heintz var en schweizisk tegner og maler. Hans tidlige tegninger viser indflydelse fra Hans Holbein d.y. Studierejser til Italien 1584 og 1593 påvirkede Heintz i retning af hhv. højrenæssancens og manierismens udtryksform. Fra 1591 var han hofmaler hos kejser Rudolf 2. i Prag med senere fast ophold i Augsburg. Ud over et stort antal tegninger er bevaret malerier med emner fra såvel den klassiske mytologi som fra Bibelen. Sønnen Joseph Heintz d.y. (ca. 1600-efter 1678) virkede som maler i Venedig.