Joseph Gallieni, 1849-1916, fransk officer. Efter at have gjort tjeneste som officer og administrator i Vestafrika og Indokina fuldførte Gallieni erobringen af Madagaskar, hvor han var generalguvernør 1896-1905; i 1896 blev han udnævnt til general. Som militærguvernør i Paris i 1914 bidrog han sammen med Joseph Joffre afgørende til sejren ved Marne. Gallieni var krigsminister 1915-16 og fik fem år efter sin død titel af marskal.