Joseph Gärtner, 1732-1791, tysk botaniker. Gärtner blev 1761 professor i anatomi i Tübingen, men udnævntes 1768 til professor i botanik og direktør for den botaniske have i Skt. Petersborg. Han vendte 1770 tilbage til sin fødeby Calw nær Stuttgart, hvor han nedsatte sig som læge. Her fortsatte han sine botaniske studier og er især berømt for sit værk De fructibus et seminibus plantarum, 1-2 (1788-91). På grundlag af materiale hovedsagelig leveret af Joseph Banks og den svenske opdagelsesrejsende Carl Peter Thunberg (1743-1828) beskrev og afbildede han mere end 1000 planteslægters frø og frugter, og her skildres for første gang den virkelige forskel mellem de lavere planters sporer og blomsterplanternes frø.