Joseph Boussinesq, 13.3.1842-19.2.1929, fransk matematisk fysiker. Han fik ved selvstudium magistergraden og blev i 1867 doktor på en disputats om varmespredning. Han var fra 1872 professor ved Faculté des sciences i Lille, fra 1884 ved Sorbonne i Paris og fra 1886 medlem af Académie des sciences. Boussinesq arbejdede teoretisk analytisk inden for alle grene af den klassiske fysik, dog med inddragelse af de eksperimentelle kendsgerninger. Hans mest kendte arbejder falder inden for hydrodynamik, hvor han udviklede metoder til studier af strømhvirvler samt væskers bølger, viskositet og kølingseffekt.