José Gaspar Rodríguez de Francia, 6.1.1766-20.9.1840, paraguaysk teolog, jurist og diktator. Francia var en ledende figur i Paraguays løsrivelse fra Spanien. Han blev valgt til diktator i 1813, og året efter erklærede han landet for uafhængigt af Argentina. I 1816 blev han diktator på livstid, og han slog hårdt ned på enhver opposition. Efter at have konfiskeret kirkens og den spanske adels godser oprettede han statsgårde, hvis udbytter blev markedsført gennem handelsmonopoler. Francia førte udadtil en stærk isolationistisk politik, mens han indadtil søgte at udrydde analfabetismen gennem oprettelse af skoler.