Jordlovsudvalget, tidl. udvalg under Landbrugsministeriet, der havde til formål at fremme strukturrationaliseringen i landbruget og rådgive landbrugsministeren; det blev oprettet 1919 og hed indtil 1982 Statens Jordlovsudvalg. Nedlagt 1990 efter udlægning af opgaverne til regionale jordbrugskommissioner.