Jord og Viden, før 1992 Ugeskrift for jordbrug, tidsskrift for agronomer, hortonomer, forstkandidater, landskabsarkitekter mfl., udgivet af JA; bladets første nummer udkom i 1855 under navnet Ugeskrift for Landmænd. Tidsskriftet dækker både faglige og fagforeningsmæssige forhold og udkommer med otte numre årlig.