Jons Kapel, tidligere Jons Kirke, udmundingen af en lille sprækkedal i Nordvestbornholms lodrette klippekyst 5 km nord for Hasle. Stedet er opkaldt efter munken Jon, der skal have missioneret her. Midt i mundingen står Prædikestolen, en fritstående granitklippe med en tør ovn fremkommet ved forvitring af den omliggende diabasgang. Fra Jons Kapel, der blev fredet 1907, fører en trappe op til den gamle redningssti langs kysten.