Jonglei, delstat i det sydlige Sudan og kanal ved Den Hvide Nil. Kanalanlægget påbegyndtes i 1978 og skulle skaffe mere vand til det nordlige Sudan og Egypten ved at reducere fordampningen fra Nilen på vejen gennem Sudd-sumpene. Arbejdet blev afbrudt i 1984 af lokale oprørere, som frygtede projektets følger for kvægbestanden og miljøet. Projektet er i praksis blevet skrinlagt. Der er gravet ca. 240 af de planlagte 360 km.