Jonas Skougaard var en norsk jurist og bogsamler, højesteretsadvokat i Oslo fra 1933. Hans samling, der bestod af ca. 20 000 bøger, havde hovedvægten på norsk litteratur, topografi og historie. Efter Skougaards død blev den spredt ved flere auktioner, mens hans betydelige samling af manuskripter, unikke norske tryk og breve, heraf to fra Holberg, indgik som testamentarisk gave i Universitetsbiblioteket i Oslo.