Jonas Charisius, 1571-30.11.1619, dansk statsembedsmand. Som ikke-adelig præstesøn fra Karise på Stevns gjorde Charisius en usædvanlig karriere som politisk og økonomisk rådgiver i den danske stats tjeneste. Han havde som ung studeret ved flere udenlandske universiteter, bl.a. i Heidelberg og Padova, og da han i 1598 vendte hjem, blev han straks knyttet til den danske udenrigstjeneste som sekretær i Tyske Kancelli; her kunne den danske regering trække på hans store juridiske kompetence, hans eminente kendskab til Europa og hans omfattende sprogkundskaber. Charisius var ofte på diplomatiske missioner, bl.a. til Nederlandene og England, og deltog flere gange i den unge Christian 4.s udlandsrejser. Han har formodentlig med rette været set som den grå eminence bag de mange initiativer og reformer inden for storhandel, klædeproduktion samt by- og bygrundlæggelsespolitik i Christian 4.s første dynamiske årtier.