Jonas Alströmer, 1685-1761, svensk industrimand og foregangsmand inden for landbruget. I 1724 vendte Alströmer tilbage til Sverige efter mange års ophold rundt om i Europa. Støttet af Hattpartiets (se Hattarna) merkantilistiske politik oprettede han flere industrielle virksomheder, bl.a. Alingsås Manufakturverk. I 1724 begyndte han som den første i Sverige at dyrke kartofler i større stil. Alströmer var i 1739 medstifter af Kungliga Svenska Vetenskapsakademien.