Jon Raude, d. 1282, norsk ærkebiskop. Jon blev viet til ærkebiskop i 1268 og optog umiddelbart en diskussion med kong Magnus 6. Lagabøter om den kirkelige lovgivning i Norge med det mål helt at få adskilt verdslig og kirkelig ret. Jon lavede bl.a. en kristenret, som kongen ikke godkendte, og som aldrig fik gyldighed. Han skaffede dog kirken store økonomiske og juridiske fordele ved forlig med kongemagten i 1273 og 1277 (Tønsbergkonkordatet). De økonomiske gevinster og udvidede friheder for kirken forsvandt imidlertid igen efter 1280 i striden mellem Jon og Erik 2. Præstehaders formynderregering, som drev Jon i landflygtighed i Sverige, hvor han døde. Hans tilnavn betyder den rødhårede.