Jon Julius Munch-Petersen, 1873-1939, dansk vandbygningsingeniør, professor ved Polyteknisk Læreanstalt fra 1919; bror til H. Munch-Petersen, g.m. Valfrid Palmgren Munch-Petersen. Han er især kendt for sin formel til beregning af bølgeforårsaget materialtransport langs kyster. Formlen var den første, der rationelt sammenkæder mængden af transporteret sand med bølgehøjde og -retning i forhold til kystlinjen; den har dannet grundlag for nyere og mere nøjagtige beregninger, hvilket har stor betydning i forbindelse med kystsikring og havnebygning.