Jon Jonsen Litle, d. 1307, dansk kongelig råd. Litle var en from og navnkundig ridder, der ydede virksom støtte til kongerne Erik 5. Klipping og Erik 6. Menved. Han arvede dele af Hvideslægtens ejendom, bl.a. Hørsholm, og var en af landets største godsejere. Litle skænkede store gaver til Esrum Kloster.