Jon Brynjulvsson, 1200-t., norsk baron. I striden efter kong Magnus 6. Lagabøters død 1280 anfægtede Jon Brynjulvsson kirkens privilegier, blev bandlyst af ærkebiskop Jon Røde (d. 1281), men beholdt kongelig gunst hos Erik 2. Præstehader. I 1287 deltog han sammen med andre adelsmænd i et krigstogt til Danmark.