Jominy-prøve, metode til at bedømme hærdbarheden af stål. En 10 cm lang prøvestang, 2,5 cm i diameter, opvarmes til hærdetemperaturen. Den ophænges derpå lodret i en holder og køles med en vandstråle, der rettes mod den nederste endeflade. Derefter slibes en plan flade på langs af cylinderen, hvor Vickers- eller Rockwell-hårdheden opmåles som funktion af afstanden fra endefladen. Ud fra den resulterende kurve kan hærdbarheden bedømmes. Se også hærdning.