Jomfrubjerget, Bornholms midtpunkt beliggende i Almindingen og fra gammel tid mødested ved specielle lejligheder. Oprindelig omfattede Jomfrubjerget både Nordre og Søndre Jomfrubjerg (123 og 121 m.o.h.), men ved kronprins Christian Frederiks besøg i 1824 omdøbtes Søndre Jomfrubjerg til Christianshøj, og en granitstøtte blev rejst her. I 1825 opførte skovrider Hans Rømer pavillonen Rømerstuen, som fra sidst i 1860'erne indgår i Christianshøjkroen.