Johs. Schmidt, Johannes Schmidt, 1877-1933, dansk zoolog. Han blev magister i botanik og skrev disputats om mangrovetræers skud og blade (1903), men med ansættelsen ved fiskeriundersøgelserne blev han fiskeri- og havbiolog. Med generøs støtte fra Carlsbergfondet forestod han enorme indsamlinger af oceanernes pelagiske dyreliv under den målrettede jagt på den europæiske og de indopacifiske åls yngleområder på Thor-ekspeditionerne og Dana-ekspeditionerne. I 1910 blev han direktør for Carlsberglaboratoriets fysiologiske afdeling, hvor han drev omfattende studier af fisk, genetik hos humle m.m. Desuden har han bl.a. skrevet om 17 nordatlantiske torskearters yngleforhold og om ålearters og dybhavsfisks systematik. Et sjældent organisations- og administrationstalent, idérigdom, stædighed og flid var drivkraften bag ekspeditionerne, der gjorde ham kendt verden over, og hvis resultater en tidlig død forhindrede ham i at udnytte.