Johs. Petersen-Dalum, Johannes Petersen-Dalum, 1887-1962, dansk landbrugskandidat og landbrugsskoleforstander, søn af Jørgen Petersen. Petersen-Dalums familiebaggrund og hans uddannelsesforløb gav ham en boglig snarere end en praktisk tilgang til landbruget. Som en dygtig og myndig landbrugspædagog og -konsulent 1913-20 fik han den fornødne baggrund til at overtage forstanderhvervet på den fædrene institution Dalum Landbrugsskole. 1929-55 var han desuden formand for De Fynske Landboforeninger. Størst ry vandt han som landbrugskommentator ved Statsradiofonien. Han udfoldede her en oratorisk-pædagogisk virksomhed, som gav landbruget bred folkelig opbakning.