Johs. Brøndsted, Johannes Brøndsted, 1890-1965, dansk arkæolog. Brøndsted var ansat ved Nationalmuseet 1917-41, professor ved Københavns Universitet 1941-51, direktør for Nationalmuseet 1951-60, fra 1958 med titlen rigsantikvar. Hans primærforskning omhandler især vikingetiden, og det populære værk Vikingerne (1960) er oversat til flere sprog. Som fagets førstemand i tiden efter Sophus Müller reorganiserede han Nationalmuseets oldtidsafdeling, medvirkede ved Fredningsloven af 1937 og fornyede samarbejdet med provinsmuseerne. Brøndsted var en fin stilist, og i syntesen Danmarks Oldtid I-III (1938-40) forenede han på enestående vis det videnskabelige med det populære. Han var medstifter af tidsskriftet Acta Archaeologica.