John Winthrop, 1588-1649, engelsk jurist og koloniembedsmand; grundlægger af og guvernør i kolonien Massachusetts. Han studerede jura i Cambridge og fik derefter et kongeligt embede. Tidligt blev han grebet af puritanske idéer, men i slutningen af 1620'erne ramtes han af Karl 1.s antipuritanske politik og blev frataget sit embede. Han fik kontakt med det nystartede Massachusetts Bay Company, som havde sikret sig et frihedsbrev til en ny koloni i Amerika. På betingelse af at frihedsbrevet såvel som regeringsmyndigheden fulgte med til Amerika, solgte han sit gods og lovede at organisere bosættelsen. På vej over Atlanten skrev han sin prædiken "A Modell of Christian Charity", som udmøntede betingelserne for "en pagt" mellem Gud og kolonister, der var beskikkede til at skabe et nyt Jerusalem, der kunne tjene som ideal for et reformeret England. Kolonien prægedes af en høj grad af medbestemmelse, hvor lederne blev valgt af kirkens medlemmer. Winthrop blev valgt til guvernør næsten kontinuerligt 1630-49, men mødte også betydelig opposition, fx når medlemmer af menigheden krævede del i beslutningsmyndigheden. Mens puritanerne i England havde ønsket religiøs tolerance, var den ortodokse fløj med Winthrop i spidsen fast besluttet på at straffe religiøse afvigelser.