John Stuart Bute, 25.5.1713-10.3.1792, britisk politiker. Bute arvede i 1723 titlen 3. jarl af Bute. Han var lærer for den senere George 3. og tilskyndede denne til stærkere end forgængerne at udnytte sine kongelige magtbeføjelser. Efter Georg 3.s tronbestigelse 1760 blev han året efter medlem af kabinettet og premierminister 1762-63. Hans ledelse af fredsforhandlingerne hen imod Syvårskrigens slutning blev kritiseret og freden i Paris 1763 fundet for mild mod Frankrig. Butes skotske herkomst og hans position som hofpolitiker uden administrativ erfaring bidrog til at gøre ham upopulær i offentligheden. I 1763 trak han sig tilbage som premierminister og havde fra 1765 kun ringe politisk indflydelse. Bute var i samtiden kendt som mæcen for forfattere som fx Samuel Johnson og for videnskabsmænd.