John Slater, egl. John Clarke Slater, 22.12.1900-25.7.1976, amerikansk fysiker; professor ved MIT fra 1930 og pioner i anvendelsen af kvantemekanik. I 1924 udviklede han sammen med N. Bohr og H.A. Kramers en vigtig (om end forkert) teori for stråling. Efter kvantemekanikkens fremkomst i 1925 udviklede han metoder til at forstå atomer, molekyler og stoffers magnetiske egenskaber. I 1930'erne gav han vigtige bidrag til studiet af faste stoffer, på hvilket område hans laboratorium ved MIT blev førende.