John Ray, 1627-1705, engelsk naturvidenskabsmand. Ray studerede først teologi, men da han blev økonomisk uafhængig, koncentrerede han sig næsten udelukkende om botanik. I Methodus plantarum (1682) fremlagde han principperne for sin plantesystematik, der blev yderligere underbygget med undersøgelser og talrige beskrivelser i det store værk Historia plantarum, der udkom 1686-1704. Som den første sondrede han mellem en- og tokimbladede planter, ligesom han fastlagde arten som den fundamentale enhed i systematikken. Han samlede et stort herbarium og udgav flere floraværker, især om britiske planter. Synopsis methodica stirpium britannicarum (1690) er det vigtigste af disse værker og skaffede ham tilnavnet "Father of British Botany". Ray arbejdede desuden med planteanatomi og -fysiologi og udgav en række zoologiske værker.