John R. McCulloch, John Ramsey McCulloch, 1.3.1789-11.11.1864, britisk økonomisk forfatter, lærer og embedsmand. McCulloch skrev livet igennem om økonomiske emner med udgangspunkt i problemstillinger fra klassisk økonomisk teori og stærkt påvirket af David Ricardos teorier. I sit omfattende forfatterskab behandlede han bl.a. spørgsmål vedrørende landbrug, pengepolitik og løndannelse samt spørgsmål vedrørende udenrigshandel, hvor han tog afstand fra Ricardos teori. I sin samtid blev han anset for økonomisk ekspert og afgav som sådan flere gange udtalelser til Parlamentet. I dag er hans forfatterskab en vigtig kilde til forståelse af datidens økonomiske teori. McCulloch er bl.a. kendt for The Principles of Political Economy (1825).