John Loudon McAdam, 1756-1836, britisk (skotsk) vejbygger, der opfandt vejbelægningen makadam. Han tilbragte 1770-83 i USA for at blive opdraget og udlært hos en onkel. Tilbage i Skotland blev McAdam interesseret i vejbygning, især efter at han var blevet udpeget som tilsynsførende for den lokale vejadministration. Vejenes meget ringe tilstand i datidens England fik ham til at eksperimentere med opbygningen af vejbelægninger; dette lykkedes så godt, at han i 1815 udnævntes til chef for vejene omkring Bristol. Hans fortsatte udviklingsarbejde blev efterhånden anerkendt i hele England, og han endte som regeringens Surveyor General of Roads i 1827.