John Kenneth Galbraith, 15.10.1908-29.4.2006, canadisk-amerikansk økonom og en af 1900-t.s betydelige samfundskritikere. Som rådgiver for præsident John F. Kennedy havde han desuden stor politisk indflydelse; han var bl.a. ambassadør i Indien 1961-63. Galbraith var en pragmatisk politisk-økonomisk problemløser snarere end en doktrinær teoretiker, og det overordnede tema i hans forskning og publikationsvirksomhed var at klarlægge de rette betingelser for et humant velfærdssamfund. Han argumenterede især for, at den sociale ulighed på nationalt og internationalt plan må indsnævres, og at staten har en betydningsfuld rolle at spille for at sikre balance i forhold til markedskræfterne. Blandt Galbraiths næsten 50 udgivelser kan fremhæves bøger om amerikansk kapitalisme, fx American Capitalism (1952), og om det moderne samfund, The Affluent Society (1958, da. Det rige samfund, 1961) og The New Industrial State (1967). Han fortsatte med at skrive både fagligt om økonomi og samfundsforhold og litterære værker lige til sin død; mest kendt er romanen A Tenured Professor (1990) om en økonomiprofessor, der finder en formel for aktiemarkedets udvikling og tjener en enorm formue, som han bruger på filantropiske og fredsfremmende formål, men ender med at blive anset for uamerikansk og sat under myndighedernes observation.