John Grierson, 1898-1972, britisk filmproducent. Grierson spillede en central rolle som igangsætter og ideologisk talsmand i udviklingen af en samfundsengageret, britisk dokumentarfilmbevægelse i 1930'erne og 1940'erne. Fra 1927 var han leder af filmafdelingerne ved det statslige handelskontor, Empire Marketing Board, og postvæsenets General Post Office. Her og andre steder, hvor Grierson øvede indflydelse, blev de offentlige informationsopgaver før og under 2. Verdenskrig løst af unge instruktørtalenter med en banebrydende, artistisk opfindsomhed og social bevidsthed som fx Harry Watt (1906-87) og Basil Wrights Night Mail (1936) og Humphrey Jennings' beredskabsfilm Listen to Britain (1942). Også i udlandet, bl.a. Danmark, virkede Griersons produktionsmiljø og idéer om folkeoplysning som en inspirationskilde. Selv instruerede han kun én film, Drifters, fra 1929 om fiskeri i Nordsøen. Hans pionerindsats videreførtes med bl.a. opbygningen af en canadisk kortfilmproduktion gennem The National Film Board i 1939, men opgaverne aftog efter krigen. Efterhånden har Grierson fået ry som dokumentarfilmens normgivende teoretiker; det skyldes bl.a. hans definition fra 1926 af genren som en "kreativ bearbejdning" af virkeligheden, gengivet i den toneangivende artikelsamling Grierson on Documentary (1946).