John Emerich Edward Dalberg Acton, 1834-1902, engelsk historiker og politiker. Acton blev opdraget hos familie i Tyskland og studerede i München. I 1859 blev han liberalt medlem af Underhuset, nært knyttet til Gladstone, der 1869 fik ham adlet. Han opholdt sig under Vatikankoncilet (1869-70) i Rom, hvor han energisk, men forgæves bekæmpede ufejlbarlighedsdogmet. Hans grundige historiske studier gjorde ham 1895 til professor i Cambridge, hvor hans undervisning fik stor betydning. Her planlagde han Cambridge Modern History (1-14, 1902-12), et storværk af varig betydning.