Johannes Mollerup, 3.12.1872-27.6.1937, dansk matematiker. Studerede ved Københavns Universitet; doktor i matematik 1903, docent ved universitetet 1915 og professor ved Polyteknisk Læreanstalt fra 1916 til sin død. Mollerups forskning lå inden for matematikkens grundlag (især mængdeteori) og integralligninger. Sammen med Harald Bohr udarbejdede han ved Læreanstalten 1915-18 Lærebog i Matematisk Analyse, 1-4 (trykt 1920-23 og populært kendt som "Bohr og Mollerup"). Denne og de senere reviderede udgaver var gennem det følgende halve århundrede den dominerende lærebog i matematisk analyse ved de højere læreanstalter i Danmark.