Johannes Magnus, 1488-1544, Sveriges sidste katolske ærkebiskop, historieskriver. Johannes havde en omfattende humanistisk og teologisk uddannelse bag sig, da han i 1523 blev ærkebiskop. Han kom dog snart i konflikt med Gustav 1. Vasas begyndende reformationsforsøg, og i 1526 forlod han landet. Først levede han i Danzig, senere i Italien. Han døde i Rom. Johannes skrev en bog om Uppsala ærkesædes historie og et større værk om göternes og svearnes kongers historie (Historia de omnibus gothorum sveonumque regibus), der fik stor betydning for goterdyrkelsen i 1600-t.; det meste af indholdet er legender og digt.