Johannes Klimakos Sinaites, ca. 579-649, abbed i Katarinaklostret på Sinaihalvøen. Han blev kendt og værdsat for sit hovedværk, en vejledning i det asketiske livs 30 "trin" eller stadier, efter hvilket han fik sit tilnavn Klimakos (gr. Klimax tou paradeisou 'stigen til Paradiset', af klimax 'stige', gen. klimakos).