Johannes Juul, 1887-1969, dansk elektroinstallatør, afdelingsingeniør og opfinder. Fra 1915 drev Juul installationsvirksomhed og fabrik for eget højspændingsmateriel, og fra 1926-57 var han ansat ved Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab SEAS. I 1936 patenterede Juul et populært lavvoltskomfur, og i 1947 påbegyndte han en række epokegørende forsøg med vindmøller, der producerede elektricitet direkte til elnettet. Forsøgene kulminerede i 1957 med opførelsen af Gedsermøllen på 200 kW. Den blev udgangspunkt for den moderne danske vindmølle med opvindsrotor, tre vinger, asynkron generator og stallregulering.