Johannes Hjelmslev, 7.4.1873-16.2.1950, dansk matematiker, professor ved Polyteknisk Læreanstalt 1905-17 og ved Københavns Universitet 1917-42, hvis rektor han var 1928-29; far til Louis Hjelmslev. Med syntetiske og anskuelige metoder bidrog han til geometrien og især dens grundlag. Hans "virkelighedsgeometri", hvori fx en cirkel og dens tangent har et linjestykke fælles, slog dog ikke an i skolematematikken, som han havde håbet.