Johannes Frandsen, 1891-1968, dansk læge, speciallæge i intern medicin, overlæge ved Invalideforsikringsrådet 1927-29, leder af Sundhedsstyrelsen 1928-61, fra 1932 med titel af medicinaldirektør. Medlem af Folketinget for Venstre 1947-50. Under Frandsens ledelse af Sundhedsstyrelsen blev der gennemført store lovreformer inden for sundhedsvæsenet; Frandsen var fortaler for etablering af centralsygehuse og nedlæggelse af mindre sygehuse. Hans selvbiografi Dr. Frandsens erindringer udkom i 1966.