Johanne 2. af Anjou, Giovanna, ca. 1371-1435, dronning af Neapel fra 1414; datter af Karl 3. af Neapel. Johanne blev tidligt enke efter sin første mand, hertug Vilhelm af Østrig (d. 1406), og efterfulgte sin bror, Ladislav (1377-1414), som regent. Hun havde flere elskere, som til trods for adelens vrede gjorde karriere i statsforvaltningen og fik ledende poster. Hun blev den sidste af sin slægt på Neapels trone.