Johanne, "pavinden". Flere krøniker fra højmiddelalderen fortæller en historie om en ung kvinde, der forklædt som mand blev valgt til pave og først afsløredes, da hun fødte et barn. Helt frem til midten af 1600-t. troede man på historien og lod en kvindelig pave indgå i paverækken, oftest tidsfæstet til midten af 800-t. og med navnet "pavinde Johanne".