Johann Tetzel, ca. 1465-1519, tysk dominikanermunk og afladsprædikant, der fra 1516 solgte aflad nær Wittenberg og dermed blev anledningen til Luthers 95 teser imod afladen. I 1518 vendte Tetzel sig offentligt imod Luther, men trak sig derefter tilbage til klosterlivet. Kort før sin død modtog han et trøstende brev fra Luther, der fritog ham for ansvar for Reformationens udbrud.