Johann König, 1728-1785, dansk læge og botaniker, født i Litauen. König kom til Danmark i 1748 og studerede fra 1757 medicin og botanik i Uppsala, bl.a. som privatelev hos Linné. Han kom i 1767 til Tranquebar, hvor han levede resten af sit liv som læge og missionær. Han foretog lange planteindsamlingsrejser i Indien og Thailand (1779) og Ceylon (1781). König er en af 1700-t.s største plantesamlere, og et meget stort og veldokumenteret materiale fra Tranquebar, Thailand og Ceylon opbevares nu i Botanisk Museum i København. Se også dværgsyre.