Johann Gutenberg

Johann Gutenberg. Begyndelsen af Johannes' Åbenbaring; side i Gutenbergs 42-linjede Bibel, der er på latin, og som det tog Gutenberg to år at trykke (antagelig 1453-55), bl.a. fordi han ikke havde typemateriale nok til så stor en opgave. Når et mindre antal sider var trykt i det ønskede oplag, måtte typerne lægges tilbage i deres rum i sættekassen, så de kunne sættes igen til trykning af de næste sider. Gutenbergs teknik med enkeltvise bogstavtyper var enerådende frem til 1800-t.s slutning og var i brug til mange slags trykarbejder helt frem til 1950'erne.

.

Johann Gutenberg. Portræt; træsnit.

.

Johann Gutenberg, 1390'erne-1468, tysk guldsmed og siden bogtrykker; almindeligvis anset for opfinder af bogtrykkerkunsten i betydningen massefremstilling af bøger trykt med løse typer (se bogtryk).

Det er kun lidt, man ved om Gutenbergs liv. Han blev født under faderens navn Gensfleisch i Mainz, hvor han virkede det meste af sit liv og siden døde. Senest fra 1438 opholdt han sig i Strasbourg, hvor han formentlig eksperimenterede med skriftstøbning og satsfremstilling.

I 1444 vendte han tilbage til Mainz; et kompagniskab med den velhavende Johann Fust ca. 1450 satte ham i stand til at udføre sine første trykarbejder, som menes at have været kirkelige afladsbreve og andre småtryk, hvoraf få eksemplarer er bevaret i Gutenbergmuseet i Mainz (oprettet 1901).

Ingen af Gutenbergs trykarbejder bærer hans navn, men boghistorikere har ud fra typografiske kendetegn identificeret enkelte sikre Gutenbergtryk.

Berømtest er den såkaldte 42-linjede bibeludgave, Gutenbergbibelen, der menes at være trykt i Mainz 1453-55. Dette tobindsværk i folioformat, der er blandt 1400-t.s prægtigste og mest veludførte bøger, blev trykt i et oplag af højst 200 eksemplarer, hvoraf der i vor tid er bevaret 48, de fleste i ukomplet stand, således også Det Kongelige Biblioteks eksemplar.

I 1455 gik Gutenberg konkurs og blev dømt til at afstå trykkeriet til sin kreditor, Fust, som videreførte det sammen med Peter Schöffer, tidligere mestersvend hos Gutenberg og snart Fusts svigersøn.

Sine sidste år levede Gutenberg af en lille pension fra ærkebispen i Mainz og antages ikke at have genoptaget sit arbejde.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig