Johann Fust, ca. 1400-1466, tysk bogtrykker, Johann Gutenbergs kompagnon og financier. Som ufyldestgjort panthaver overtog han i 1455 Gutenbergs værksted i Mainz og drev det med stor dygtighed videre i fællesskab med Peter Schöffer.