Johann Froben var bogtrykker i Basel fra 1491. Han udførte fremragende tryk sammen med kunstnere som Urs Graf og Hans Holbein d.y., der skar træsnitsdekorationer. Fra 1515 betroede Erasmus ham udgivelsen af næsten alle sine skrifter; i 1516 trykte han således Erasmus' vigtige udgave af Det Nye Testamente på græsk og af kirkefaderen Hieronymus' skrifter i ni bind. Trykkeriet forblev i familieeje indtil 1587.