Johann Bernhard Basedow, 1724-1790, tysk pædagog, grundlægger af filantropismen. Basedow studerede teologi og filosofi i Leipzig og tog senere magistergraden i Kiel med en afhandling om en ny metode i sprogundervisningen. I 1753 blev han ansat ved Sorø Akademi som professor i moral og tysk sprog, senere også teologi. I 1761 blev han forflyttet til Altona, hvorfra han i 1768 fik sin afsked pga. forsøg på at "rense" kristendommen for alt det, der ikke kan forklares rationelt. Stærkt inspireret af Rousseaus Emile (1762) koncentrerede han sig herefter om den pædagogik, der blev til filantropismen. Mest kendt blandt hans pædagogiske skrifter er Elementarwerk i fire bind (1770-74), en art encyklopædi, der fra den mest elementære anskuelsesundervisning gennem kundskab om naturen og menneskelivet førte til moral og ret. 1774 oprettede han i Dessau en skole, der skulle virkeliggøre hans tanker ved at give en opdragelse i overensstemmelse med en naturlig udvikling og en almenmenneskelig dannelse uden hensyn til nationalitet og konfession. Dette Philantropinum gav stødet til flere lignende; i Danmark oprettede lensgreve Ludvig Reventlow et filantropin i Bernstorffsminde, på sit gods Brahetrolleborg.