Johann Albrecht von Korff, 1697-1766, russisk diplomat, præsident for Videnskabernes Akademi i Sankt Petersborg 1734-40. Som russisk gesandt i Danmark 1740-46 og 1748-66 gjorde Korff sig stærkt gældende i det københavnske selskabsliv. Den første danske frimurerloge, der talte flere medlemmer af det diplomatiske korps, holdt i begyndelsen sine møder i hans bolig. Den unge, feterede skuespillerinde Caroline Amalie Thielo blev hans elskerinde, og ved hendes pludselige død i 1754 opstod det vedholdende rygte, at hun var blevet ombragt af Korff, fordi hun havde røbet nogle frimurerhemmeligheder.