Johann Adolph Kielman von Kielmansegg, 1612-1676, gottorpsk statsmand. Som kansler under hertug Frederik 3. af Gottorp fra 1644 og som regerings- og kammerpræsident under hertug Christian Albrecht fra 1662 havde von Kielmansegg stor indflydelse på Gottorps udenrigspolitik og forbund med Sverige, der skulle frigøre Gottorp fra afhængigheden af Danmark. Han førte forhandlinger i København i 1658, hvorefter den gottorpske hertug opnåede suverænitet i sin del af Slesvig, og lenstilhørsforholdet til Danmark ophævedes. I 1675 måtte von Kielmansegg, der var dansk statsborger, love troskab mod den danske konge. I forbindelse med Griffenfelds fald lod kongen ham i 1676 fængsle, men han blev løsladt og døde kort efter.